אודות
תחומי מחקר ייעוץ ושיתוף פעולה עיקריים:
 • מדיניות פיתוח תשתיות – ברמה לאומית, אזורית ועירונית
 • תכנון תחבורה – עם דגש על היבטים סביבתיים וחברתיים
 • תכנון תעבורה ובקרת תנועה
 • בטיחות בדרכים
 • תחבורה חכמה (Intelligent Transportation Systems)
 • תכנון לוגיסטי של מערכות הובלה והפצה
 • שיפורים אנרגטיים במערכות תשתית
 
צוות המרכז
חברי הסגל במרכז הינם בעלי רקע מקצועי ואקדמי רחב, ומתמחים במגוון מתודולוגיות מחקר וניתוח נתונים, ביניהן: מערכות מידע, חקר-ביצועים, ניתוחים סטטיסטיים, כריית נתונים, מערכות מידע גיאוגרפי (GIS), סימולציות, ניסויי מעבדה, תצפיות שטח, הכנת סקרי ספרות, ניתוחי כדאיות כלכליים ושיטות מחקר איכותניות (ראיונות, קבוצות מיקוד).
צוות המרכז משולב בפעילויות ההוראה והמחקר במכללת אפקה, ופעיל בתחום הרחב של חקר תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה. המרכז משמש מסגרת לשיתוף פעולה בנושאים אלה, בין המחלקות באפקה. לחברי המרכז שיתופי פעולה ענפים עם ארגונים תעשייתיים ממשלתיים, עם איגודים מקצועיים ועמותות, ועם למעלה מ- 30 מוסדות אקדמיים בארץ ובחו"ל.

 

השירותים שלנו
 • פיתוח מודלים לחיזוי ביקושים במערכות תחבורה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומים
 • פיתוח שיטות לשינוי התנהגות של המשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ואנרגיה
 • עיצוב מדיניות פיתוח תשתיות
 • פיתוח אפליקציות למשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
 • מחקרי הערכה (evaluation) לבחינת האפקטיביות של מוצרים, שירותים ומדיניות
 • מוכנות למצבי חירום, נהלים לפינוי המוני
 • העברת סדנאות, ימי עיון והשתלמויות
חדשות