פרסומים
 
רשימת ציטטות ופרסומים של ראש המרכז פרופ' אראל אבינרי:
http://scholar.google.co.uk/citations?hl=en&user=Sj0EMf4AAAAJ
 
 

 

 

פרופ' אראל אבינרי: שימוש בתובנות מכלכלה התנהגותית לעיצוב סביבה תחבורתית בטוחה.

 
השירותים שלנו
  • פיתוח מודלים לחיזוי ביקושים במערכות תחבורה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומים
  • פיתוח שיטות לשינוי התנהגות של המשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ואנרגיה
  • עיצוב מדיניות פיתוח תשתיות
  • פיתוח אפליקציות למשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
  • מחקרי הערכה (evaluation) לבחינת האפקטיביות של מוצרים, שירותים ומדיניות
  • מוכנות למצבי חירום, נהלים לפינוי המוני
  • העברת סדנאות, ימי עיון והשתלמויות
חדשות