חדשות
 

 
 
פברואר 2014 - קבוצת מובילי מחקר לאומי מ-16 מדינות ביקרו במכללת אפקה לבחינת שיתופי פעולה
 
 

 
ענן המכוניות שמסביב
 
________________________________________________________________________
 
 
ניתן היה להימנע מכשלי הטיפול באירועי הסופה האחרונים
 
 

 
 
23 בדצמבר, 2013 - כנס האיגוד הישראלי למערכות תבונתיות בתחבורה
 
 

 
 
 
1-2 בדצמבר, 2013 - מושב בתחבורה בכנס האגודה הגיאוגרפית הישראלית החמישים וארבעה 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
פברואר 2013 - ראש המרכז, פרופ' אראל אבינרי, הוזמן להצטרף למערכת כתב העת האקדמי הבינלאומי Transport  
 
 

 
 
 

 
 
השירותים שלנו
  • פיתוח מודלים לחיזוי ביקושים במערכות תחבורה, לוגיסטיקה, אנרגיה ומים
  • פיתוח שיטות לשינוי התנהגות של המשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ואנרגיה
  • עיצוב מדיניות פיתוח תשתיות
  • פיתוח אפליקציות למשתמשים במערכות תשתיות תחבורה ולוגיסטיקה
  • מחקרי הערכה (evaluation) לבחינת האפקטיביות של מוצרים, שירותים ומדיניות
  • מוכנות למצבי חירום, נהלים לפינוי המוני
  • העברת סדנאות, ימי עיון והשתלמויות
חדשות